توانمندیها

-      نماینده انحصاری فروش ، نصب ، راه اندازي دستگاه‌هاي سنجش آلودگي هوای آنلاین دودکش و محیطی ساخت کمپانی OPSIS  سوئد

-     نماینده انحصاری فروش تجهیزات پرتابل سنجش بو و سنسورهای ذرات معلق کمپانی SHINYEI ژاپن

-     نماینده انحصاری فروش ، نصب ، راه اندازي و راهبري ايستگاه هاي میکرواستیشن سنجش آلودگي هوا و ذرات ساخت کمپانی UNITEC ایتالیا

-     نماینده انحصاری فروش ، نصب ، راه اندازي و راهبري  آنالایزرهای آنلاین آلودگی صوتی از کمپانی SONITUS ایرلند

-     سنجش, کنترل و مدلسازي آلودگي هوا و صوت در واحدهاي صنعتي  

-     مشاوره، نصب, راه اندازي و راهبري ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا و صدا

-     انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينه کنترل  و رفع آلودگي ناشي از خودروها

-     ارايه اطلاعات فني و تخصصي به سازمان و ادارات كل محيط زيست كشور

-    همکاري با دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي در زمينه پروژه هاي کاهش آلودگي هوا و صدا